اسکن و اندازه برداری سه بعدی (اپتیک)

 اسکن و اندازه برداری سه بعدی (اپتیک)

اندازه برداری نوری قطعات به صورت سه بعدی توسط دوربین سه بعدی فوق پیشرفته ۵ مگاپیکسلی

اسکن سه بعدی قطعات منبت کاری
اسکن سه بعدی قطعات صنعتی
اسکن سه بعدی قطعات چوبی
اسکن سه بعدی قطعات فلزی
اسکن سه بعدی قطعات پلاستیکی

 اسکن و اندازه برداری سه بعدی (اپتیک)
واحد مهندسی و نقشه کشی و اپتیک