پکیج C

فولاد ۲۳۱۲ درجه یک خارجی (سختی بالا)


راه گاه گرم


نوع ساخت تمام اجزا به صورت جز به جز(اینسرتی)


کیفیت سطح پولیش با کیفیت فوق العاده عالی


انجام عملیات حرارتی و نیتراسیون و تنش گیری


سیستم پران تمام اتوماتیک