پکیج B

فولاد MO40 درجه یک خارجی (سختی بالا)


راه گاه سرد


ساخت به صورت جز به جز (اینسرتی)


کیفیت سطح پولیش با کیفیت خوب


عملیات حرارتی و نیتراسیون ندارد


سیستم پران اتوماتیک