پکیج A

فولاد MO40 انیل ایرانی


راه گاه سرد


ساخت به صورت یک تکه


کیفیت سطح پولیش اولیه ۵۰%


عملیات حرارتی و نیتراسیون ندارد


سیستم پران معمولی