نمونه کارها

ساخت قالب فن دمنده

ساخت قالب فن دمنده

قالب حلقه پلاستیکی فن دمنده

قالب حلقه پلاستیکی فن دمنده

قالب درب پلاستیکی توالت فرنگی

قالب درب پلاستیکی توالت فرنگی

ساخت قالب تزریق پلاستیک

ساخت قالب تزریق پلاستیک

نمونه قالب ساخته شده تزریق پلاستیک

نمونه قالب ساخته شده تزریق پلاستیک

نمونه قطعات تولیدی دایکاست

نمونه قطعات تولیدی دایکاست

نمونه قطعات تولید شده

نمونه قطعات تولید شده

نمونه قالب تزریق پلاستیک

نمونه قالب تزریق پلاستیک

نمونه قالب تزریق پلاستیک

نمونه قالب تزریق پلاستیک

نمونه طراحی مهندسی قالب

نمونه طراحی مهندسی قالب

نمونه قالب دایکاست و قطعه آن

نمونه قالب دایکاست و قطعه آن

نمونه حکاکی لیزری

نمونه حکاکی لیزری

نمونه قالب بادی

نمونه قالب بادی

نمونه چاپ سه بعدی

نمونه چاپ سه بعدی

نمونه چاپ سه بعدی

نمونه چاپ سه بعدی

نمونه چاپ سه بعدی

نمونه چاپ سه بعدی

نمونه قطعات پلاستیکی

نمونه قطعات پلاستیکی

نمونه قطعات پلاستیکی

نمونه قطعات پلاستیکی