punchedmetalsheet3

 punchedmetalsheet3

پانچ ورق یک فرایند شکل‌دهی فلزات است که در آن با استفاده از یک پرس پانچ، به ابزاری به نام پانچ نیرو وارد می‌شود تا به داخل قطعه فلزی وارد شود و با برش دادن قطعه، یک حفره در آن ایجاد کند.