برش لیزری فلزات

 برش لیزری فلزات

برش لیزری

برشکاری فولاد و آهن تا ضخامت ۱۵ میلیمتر

برشکاری استیل تا ضخامت ۱۰ میلیمتر

برشکاری آلومنیم تا ضخامت ۴-۵ میلیمتر